W Lipnie na ul. Powstańców Wielkopolskich sfrezowana została stara nawierzchnia bitumiczna,  trwają końcowe prace przy układaniu krawężników i ścieków przykrawężnikowych, a przy skrzyżowaniu z drogą w kierunku Smyczyny wzmocniona została konstrukcja jezdni. Równolegle trwają prace przy budowie ok. 650 mb ciągu pieszo-rowerowego, od skrzyżowania w kierunku Wilkowic do wiaduktu w Smyczynie. Zakończono korytowanie ścieżki, ułożono warstwy podbudowy i trwają końcowe prace przy budowie warstwy przesączającej drenu wzdłuż ciągu.

Kolejnym etapem będzie układanie nawierzchni bitumicznej w Lipnie, co spowoduje okresowe utrudnienia w ruchu pojazdów, z kilkugodzinnym zamknięciem ruchu włącznie.

Inwestycja zostanie w 60 proc. dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych, pozostałe koszty pokryją powiat leszczyński i gmina Lipno. Zgodnie z umową termin zakończenia prac to 30 sierpnia br.

2020-06-16Galeria zdjęć: