W ramach projektu Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego powiat leszczyński otrzymał ok. 45 tys. zł dotacji z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Za te pieniądze kupionych zostało 11 laptopów z oprogramowaniem oraz modemami, starterami i doładowaniami zapewniającymi dostęp do internetu. Laptopy zostały wypożyczone uczniom, którzy nie posiadali sprzętu umożliwiającego im w okresie epidemii korzystanie z internetu i pracę zdalną z nauczycielem w procesie e-learningu. 

Do uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie trafiło dziewięć laptopów. Spośród uczniów, którzy nie posiadali sprzętu lub którym dotychczasowy odmówił posłuszeństwa i nie mieli możliwości nauki na odległość zostało wybranych sześciu chłopców i trzy dziewczynki. W dwóch przypadkach z laptopów korzysta rodzeństwo będące uczniami SOSW.

Dzięki wypożyczeniu laptopów z dostępem do Internetu uczniowie SOSW Rydzyna uczestniczą systematycznie w zajęciach zdalnych i przede wszystkim mają możliwość nawiązania kontaktu z nauczycielami. Przy pomocy rodziców i rodzeństwa dobrze sobie radzą z obsługą sprzętu. Otrzymanie laptopów znacząco wpłynęło na realizację treści programowych, gdyż uczniowie mogą odbierać zadania, sporządzać notatki, wyszukiwać  informacje i wiadomości w Internecie oraz korzystać z e-podręczników. Wykonane zadania odsyłają nauczycielom poszczególnych przedmiotów oraz wychowawcom internatu.

W Zespole Szkół Specjalnych w Górznie z kolei laptopy otrzymało dwóch uczniów. Jeden z nich nie posiadał w domu dostępu do internetu, dlatego dopiero po otrzymaniu urządzenia z modemem mógł rozpocząć naukę zdalną. Drugi laptop trafił do rodziny wielodzietnej, z której troje dzieci uczęszcza do ZSS w Górznie. Do tej pory posiadali tylko jeden komputer, więc dodatkowe urządzenie usprawniło naukę online.

 

2020-06-18