W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w 2015 r. przyjęty został mandat terytorialny dla sześciu samorządów - miasta Leszna, powiatu leszczyńskiego oraz gmin Święciechowa, Lipno, Osieczna i Rydzyna, tworzących Leszczyński Obszar Strategicznej Interwencji. W budżecie WRPO zarezerwowano pulę środków na dofinansowanie kluczowych dla tego obszaru inwestycji. Powiat leszczyński był w latach 2017-2018 inwestorem budowy sieci 14 km ścieżek rowerowych w gminach Rydzyna, Osieczna i Lipno.

W tym tygodniu władze samorządowe miasta Leszna, powiatu leszczyńskiego oraz gmin Święciechowa, Lipno, Osieczna i Rydzyna uzgodniły treść porozumienia w sprawie wyboru projektów oraz podziału środków z  niewykorzystanej puli pieniędzy – ok. 1,3 mln zł - dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Samorządy ustaliły, że w naborze wniosków z WRPO zgłoszone zostaną dwa projekty. Miasto Leszno zabiegać będzie o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wilkowickiej – od ronda w kierunku Maryszewic do ul. Granicznej (550 mb), a powiat leszczyński – o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej od wiaduktu w Wilkowicach do ronda w Święciechowie i dalej w kierunku Gołanic, aż do istniejącej ścieżki ze Święciechowy do Gołanic (łącznie 2,8 km). Na pierwszą z tych inwestycji planowana jest dotacja do 425 tys. zł, a na drugą – do 887 tys. zł.

Opracowywany przez powiat leszczyński projekt zakłada nie tylko budowę 2,8 km drogi dla rowerów, ale również miejsca przesiadkowego przy cmentarzu w Gołanicach. Inwestycja ta będzie skorelowana z już wykonanymi ścieżkami w kierunku letnisk w Gołanicach i Boszkowie. Nabór projektów do dofinansowania zakończy się w sierpniu br., a rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w lutym 2021 r. Władze powiatu nie będą jednak czekać na uzyskanie dofinansowania, tylko ogłoszą w najbliższych tygodniach przetarg na wykonanie robót w cyklu dwuletnim.

2020-06-08