Spółka Drogbud Gostyń wygrała za 3.152.836 zł przetarg na przebudowę drogi powiatowej Gołanice – Jezierzyce Kościelne. Inwestycja będzie w 50 proc. dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych, a 250 tys. zł przekaże gmina Włoszakowice.

Roboty drogowe zostaną wykonane na 4,2 km odcinku od Gołanic (skrzyżowanie z drogą do Krzycka Małego) do Jezierzyc Kościelnych (skrzyżowanie z drogą do Zbarzewa). Projekt przewiduje poszerzenie jezdni do sześciu metrów, przebudowę odwodnienia drogowego i wyprofilowanie rowów drogowych. Dla poprawy bezpieczeństwa wykonane zostanie oznakowanie poziome oraz pionowe, oświetlenie solarne przejścia dla pieszych, oznakowania aktywne przejść dla pieszych i montaż radaru informującego o prędkości ruchu pojazdu. Ścieżka rowerowa wzdłuż przebudowywanej drogi (aż do Włoszakowic) powstała w 2019 r.

Dziś kierownik ZDP Marian Kaczmarek podpisał umowę z członkami zarządu spółki Drogbud Gostyń Jerzym Nawrockim i Andrzejem Wojciechowskim. W spotkaniu z władzami firmy uczestniczyli starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, wicestarosta Maciej Wiśniewski i wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak.  

2020-06-19