Starostwo Powiatowe w Lesznie ogłosiło pierwszy z czterech przetargów w ramach kolejnego etapu cyfryzacji zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Na trzyletni projekt powiat leszczyński otrzyma do ok. 1 mln zł dotacji z budżetu Unii Europejskiej.

W ub.r. powiat leszczyński złożył wniosek o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 projektu „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług”. Po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał 1.019.991 zł dotacji na wart 1.999.990 zł projekt.

Projekt zakłada w zakresie prac geodezyjnych modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz założenie inicjalnych baz danych 13 obrębów w jednostce ewidencyjnej Rydzyna - obszar wiejski. Obejmuje także zakup licencji na rozbudowę infrastruktury aplikacyjnej systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a dzięki nowej usłudze elektronicznej czas wykonywania pracy geodezyjnej ulegnie skróceniu o około cztery dni robocze. Uruchomiona zostanie także elektroniczna usługa w zakresie koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zapewniającej przeprowadzenie narady koordynacyjnej w całości przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Realizacja projektu ma potrwać do końca czerwca 2022 r. Starostwo Powiatowe ogłosiło pierwszy z czterech przetargów na wykonanie usług, na który samorząd otrzyma dotację z budżetu UE. W ramach tego postępowania wybrany zostanie wykonawca utworzenie bazy danych BDOT500 i GESUT wraz z wykonaniem działań harmonizujących względem pozostałych zbiorów danych dla obrębów Nowa Wieś, Przybiń, Robczysko, Tworzanice, Tworzanki. Prace te mają zostać wykonane do 13 listopada br.

Na oferty Starostwo Powiatowe w Lesznie czeka do 3 lipca br.

2020-06-30