Powiat leszczyński otrzymał 50 proc. dofinansowania na przebudowę 4,2 km drogi powiatowej z Gołanic do Jezierzyc Kościelnych. Wartość kosztorysowa robót to ok. 5,5 mln zł, więc w tej sytuacji dotacja miała wynosić do 2.772.197 zł. W przetargu najtańszą ofertę na wykonanie inwestycji - za 3.152.836 zł – złożyła spółka Drogbud Gostyń. Ostatecznie więc połowę tej kwoty stanowić będzie dotacja z budżetu państwa.    

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu umowę o dofinansowanie robót drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych podpisał wojewoda Łukasz Mikołajczyk oraz starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, wicestarosta Maciej Wiśniewski przy kontrasygnacie skarbnika powiatu Marcina Wydmucha.

Roboty drogowe na odcinku od Gołanic (skrzyżowanie z drogą do Krzycka Małego) do Jezierzyc Kościelnych (skrzyżowanie z drogą do Zbarzewa) rozpoczną się w sierpniu i zgodnie z umową mają potrwać do końca listopada br.

2020-07-22