Urząd Marszałkowski w Poznaniu 15.03.2017 r. ogłosił listy rankingowe dwóch konkursów ogłoszonych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dwa złożone przez powiat leszczyński wnioski pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i mogą liczyć na dotację z budżetu Unii Europejskiej. Kolejno Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi pn.: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S- 5 – Nietążkowo”.

2017-07-12Galeria zdjęć: