Wspólnota przygotowała ranking  zdolności kredytowej samorządów w latach 2014-2016. Pierwsze miejsca zajęły Gdańsk (kategoria - miasta wojewódzkie), Świnoujście (miasta na prawach powiatu), Pruszcz Gdański (miasta powiatowe), Łomianki (miasteczka), Kleszczów (gminy wiejskie), powiat leszczyński (powiaty) i województwo wielkopolskie (województwa).

- Nasz wskaźnik odnosi się bezpośrednio do zdolności kredytowej definiowanej ustawowo przez art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zestawiamy średnią wartość nadwyżki operacyjnej w ostatnich trzech latach z wielkością dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego – wyjaśnia prof. Paweł Swianiewicz, współautor zestawienia.

Nadwyżka operacyjna to różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi danej jednostki samorządu. Przez dochody bieżące budżetu rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi (dochody majątkowe to zaś: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności). Przez wydatki bieżące budżetu z kolei rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi, a do tych ostatnich zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Powiat leszczyński w swej kategorii zajął pierwsze miejsce, uzyskując najwyższy (18,75) wskaźnik zdolności kredytowej. Samorząd od 2014 r. nie ma żadnych zobowiązań kredytowych. Zgromadzona przez lata skumulowana nadwyżka budżetowa stanowi główne źródło finansowania wkładu własnego przedsięwzięć inwestycyjnych.

- Wśród wielu samorządowców panuje przekonanie, że bez korzystania z kredytów funkcjonowanie samorządu jest praktycznie niemożliwe. Przykład powiatu leszczyńskiego tego nie potwierdza. Przyjęta w minionych latach strategia w zakresie zarządzania finansami pozwoliła nie tylko na coroczne przeznaczanie na cele inwestycyjne ok. 25 proc. wydatków, ale także na zgromadzenie ponad 17 mln zł skumulowanej nadwyżki – tłumaczy starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak. 

 

2019-01-02