Zamawiający informuje, iż w toku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na  "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie poprzez kursy/szkolenia" w ramach projektu "Mój zawód - mój wybór", Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert.

Szczegóły w załączniku.

2020-10-01Załączniki: