Powiat leszczyński otrzymał 1.019.991 zł dotacji z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 na wart 1.999.990 zł projekt „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług”.

Projekt zakłada w zakresie prac geodezyjnych modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz założenie inicjalnych baz danych 13 obrębów w jednostce ewidencyjnej Rydzyna - obszar wiejski. Obejmuje także zakup licencji na rozbudowę infrastruktury aplikacyjnej systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a dzięki nowej usłudze elektronicznej czas wykonywania pracy geodezyjnej ulegnie skróceniu o około cztery dni robocze. Uruchomiona zostanie także elektroniczna usługa w zakresie koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zapewniającej przeprowadzenie narady koordynacyjnej w całości przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W drugim przetargu w ramach unijnego projektu złożono trzy oferty, z których najtańsza – 453.970 zł – jest niższa od kosztorysu o ok. 54 tys. zł.  Wybrany w przetargu wykonawca zmodernizuje  ewidencję gruntów i budynków obrębów Augustowo, Jabłonna, Kaczkowo, Kłoda, Lasotki, Moraczewo, Pomykowo, Rojęczyn, Tarnowa Łąka, jednostka ewidencyjna Rydzyna – obszar wiejski. Czas wykonania prac  to 1 kwietnia 2022 r.

2020-09-29