Przebudowa drogi Lipno-Smyczyna to kolejna inwestycja wpisująca się w rządowy plan modernizacji Polski lokalnej. Całkowity koszt zadania wyniósł 4 121 814,62 zł, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 2 473 088 zł. Wkład własny pochodził ze środków powiatu leszczyńskiego (848 727 zł) oraz gminy Lipno (800 000 zł).

Zakres prac obejmował  przebudowę 2,6 km drogi (wzmocnienie krawędzi jezdni wraz z poszerzeniem do 6 m, budowa chodników, przebudowa odwodnienia, oczyszczenie i wyprofilowanie rowów drogowych, ułożenie dwóch warstw asfaltu). Dodatkowo wykonano aktywne oznakowania przejścia dla pieszych, zamontowano dwa radary z tablicami z informacjami o prędkości pojazdów, przebudowano zatokę autobusową. Zbudowano również 650 mb ciągu pieszo - rowerowego od skrzyżowania dróg w kierunku Mórkowa i Smyczyny do wiaduktu nad S5.

2020-10-01Galeria zdjęć: