Projekt zakłada w zakresie prac geodezyjnych modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz założenie inicjalnych baz danych 13 obrębów w jednostce ewidencyjnej Rydzyna - obszar wiejski. Obejmuje także zakup licencji na rozbudowę infrastruktury aplikacyjnej systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a dzięki nowej usłudze elektronicznej czas wykonywania pracy geodezyjnej ulegnie skróceniu o około cztery dni robocze. Uruchomiona zostanie także elektroniczna usługa w zakresie koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zapewniającej przeprowadzenie narady koordynacyjnej w całości przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

09.10.2020 podpisana została umowa ze zwycięzcą drugiego z przetargów w ramach unijnego projektu – z liderem konsorcjum firm Pryzmat z Leszna i Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Krzysztof Cytrycki z Otynia. Konsorcjum za 453.970 zł zmodernizuje  ewidencję gruntów i budynków obrębów Augustowo, Jabłonna, Kaczkowo, Kłoda, Lasotki, Moraczewo, Pomykowo, Rojęczyn, Tarnowa Łąka, jednostka ewidencyjna Rydzyna – obszar wiejski. Czas wykonania prac to: 01.04 2022 r.

2020-10-12