Przebudowany jest odcinek drogi powiatowej między Henrykowem a Strzyżewicami o długości ok. 1,3 km. Zakres prac to m.in. rozebranie obecnej nawierzchni w miejscach spękań i braku odpowiedniej nośności, wykonanie tam nowej konstrukcji jezdni i na końcu ułożenie dwóch warstw asfaltu na całej szerokości jezdni. Pobocza zostaną utwardzone destruktem asfaltowym.

2021-05-26Galeria zdjęć: