Zakres prac, które wykona spółka Drogbud Gostyń obejmuje przebudowę łącznie 1,9 km odcinka drogi. Na odcinku 1,2 km rozebrana zostanie obecna nawierzchnia w miejscach spękań i braku odpowiedniej nośności, wykonana tam będzie nowa konstrukcja jezdni i na końcu ułożone dwie warstwy asfaltu na całej szerokości jezdni. Pobocza zostaną utwardzone kruszywem. Ponadto w granicach miejscowości Górka Duchowna wykonany zostanie z kostki betonowej odcinek chodnika o długości 100 mb i szerokości 2,5 m. Natomiast od powstałego traktu do chodnika przy przejeździe kolejowym utwardzone będzie pobocze destruktem asfaltowym.


Od 07.06 spółka Drogbud Gostyń rozpoczęła przebudowę drogi. Trwa oczyszczanie poboczy z humusu w celu odtworzenia rowów odwadniających drogę. Prace za ok. 1,6 mln zł wykonane będą do 15 września br. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z budżetu gminy Lipno.

2021-06-08Galeria zdjęć: