Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej między Henrykowem a Strzyżewicami w gminie Święciechowa ułożona została druga warstwa asfaltu.

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna przebudowuje ok. 1,3 km drogi powiatowej między Henrykowem a Strzyżewicami. Inwestycja zbliża się do końca. Po rozebraniu nawierzchni w miejscach spękań i braku odpowiedniej nośności, wykonaniu tam nowej konstrukcji jezdni ułożono dwie warstwy asfaltu. Pobocza zostaną utwardzone destruktem asfaltowym.

Zgodnie z umową inwestycja ma zakończyć się do 30 czerwca br. Koszt wykonanych prac to 736 tys. zł. Inwestycja jest w całości finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2021-06-18Galeria zdjęć: