XXX sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego została zorganizowana w Brennie, na zaproszenie przewodniczącego Rady Gminy Wijewo Stanisława Kasperskiego i wójta Wijewa Mieczysława Drożdżyńskiego. Radni powiatowi oraz zaproszeni na sesję goście zapoznali się z zakresem dwóch planowanych inwestycji, na które powiat leszczyński otrzymał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej: budowy i przebudowy drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej Wschowa – Wolsztyn węzła S5 Nietążkowo oraz przebudowy drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej Wschowa – Wolsztyn do Brenna. Informacje na temat inwestycji przedstawili starosta Jarosław Wawrzyniak oraz kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie Marian Kaczmarek.

2017-07-13