Zarząd Dróg Powiatowych zlecił przebudowę łącznie 1,9 km drogi. Na odcinku 1,2 km rozebrana zostanie obecna nawierzchnia w miejscach spękań i braku odpowiedniej nośności, wykonana tam zostanie nowa konstrukcja jezdni i na końcu ułożone dwie warstwy asfaltu. Pobocza będą odtworzone i utwardzone kruszywem. Ponadto w granicach miejscowości Górka Duchowna wykonany zostanie z kostki betonowej odcinek chodnika o długości 100 mb i szerokości 2,5 m. Natomiast od powstałego traktu do chodnika przy przejeździe kolejowym utwardzone będzie pobocze destruktem asfaltowym.

Umowa przewiduje, że prace za ok. 1,6 mln zł wykonane będą do 15 września br. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, będzie także współfinansowana przez powiat leszczyński i gminę Lipno.

Ponieważ przebudowywana jest droga na całej szerokości, została ona zamknięta dla ruchu. Wyznaczono objazd przez Żakowo – Lipno - Radomicko.

2021-06-30Galeria zdjęć: