Kontrakt ze spółką Drogbud Gostyń obejmował zaprojektowanie i przebudowę odcinka ul. Dworcowej w Krzemieniewie o długości ok. 1,9 km, od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda.

Jezdnia o zmiennej szerokości (od 5,6 do 7,3 m) została ujednolicona do 6 m i ułożono na niej dwie warstwy asfaltu. Ponadto m.in. przebudowano 370 mb chodnika, przebudowano 360 mb chodnika na ciąg pieszo – rowerowy (od ul. Brylewskiej do ul. Wiejskiej) oraz oczyszczono i wyprofilowano rowy  drogowe. Dodatkowo - mając na celu wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi - przebudowano zatokę przystanków autobusowych oraz wykonano parkingi.

Inwestycja kosztowała 3.147.500 zł, z czego połowę kosztów pokryła dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, ok. 970 tys. zł wydał powiat leszczyński, a 600 tys. zł - gmina Krzemieniewo.

W oficjalnym zakończeniu inwestycji uczestniczyli m.in. poseł Andrzej Grzyb, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz radne sejmiku województwa wielkopolskiego, przewodniczący Rady Powiatu Leszczyńskiego Jan Szkudlarczyk oraz radni powiatowi, starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, wójt gminy Krzemieniewo Radosław Sobecki i wicewójt Joanna Nowacka, a także Izabela Mroczek - dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, sekretarz powiatu Katarzyna Kamińska, skarbnik powiatu Marcin Wydmuch, kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie Marian Kaczmarek i jego zastępca Jarosław Dokurno oraz Jerzy Nawrocki - członek zarządu spółki Drogbud Gostyń.  

2021-08-08Galeria zdjęć: