Spółka Drogbud Gostyń ułożyła pierwszą warstwę asfaltu na przebudowywanej drodze powiatowej  na odcinku Górka Duchowna – Targowisko w gminie Lipno.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę łącznie 1,9 km drogi. Na odcinku 1,2 km rozebrana została  nawierzchnia w miejscach spękań i braku odpowiedniej nośności. Po zbudowaniu nowej konstrukcji jezdni Drogbud Gostyń rozpoczął układanie pierwszej z dwóch warstw asfaltu na odcinku od torów do Targowiska. Pobocza drogi zostaną utwardzone kruszywem.

2021-07-23Galeria zdjęć: