Od 2012 r. trwa informatyzacja zasobu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lesznie. Dotychczas w pełni wykonano modernizacje ewidencji gruntów i budynków dla trzech gmin: Krzemieniewo, Osieczna i Lipno, w części obrębów w gminie Święciechowa, a w kwietniu 2022 r. w całości będzie gotowa modernizacja dla gminy Rydzyna.

W latach 2012-2020 systematycznie tworzone były bazy BDOT500 (dane na temat obiektów topograficznych - chodników, ulic, drzew, budowli, skarp) i GESUT (lokalizacje sieci kanalizacyjnych wodociągowych, elektroenergetycznych, gazowych, przyłącza, zasuw, włazów, studni, słupów). Dzięki temu do końca 2020 r. utworzono numeryczną mapę zasadniczą już dla 65 z 96 obrębów ewidencyjnych w powiecie leszczyńskim, co sytuuje powiat leszczyński w czołówce wielkopolskich powiatów. Prace trwają dalej i do końca 2022 r. zakończone zostanie tworzenie numerycznej mapy zasadniczej dla obszaru powiatu.

Cały państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny Starostwa Powiatowego w Lesznie jest udostępniany wykonawcom prac geodezyjnych przez e-usługę Portal Geodety, a także innym podmiotom przez Portal Rzeczoznawcy, Portal Komornika, Portal Interesanta oraz program InterMAP. Cyfryzacja i zasobów i ich przekazywanie w formie elektronicznej upraszcza procedury uzyskiwania potrzebnych danych i w konsekwencji znacząco skraca czas przygotowywania dokumentacji niezbędnej do prowadzenia inwestycji.   

Wkrótce uruchomiona zostanie także nowa e-usługa, służąca do prowadzenia narad koordynacyjnych w formie elektronicznej. W Starostwie Powiatowym w Lesznie co tydzień odbywają się narady w formie stacjonarnej, które służą opiniowaniu przez przedstawicieli branż oraz innych osób i podmiotów  przebiegu nowo projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy.

Na informatyzację i cyfryzację zasobów geodezyjnych powiat leszczyński przeznaczył dotąd ok. 6,5 mln zł, z czego znaczące kwoty pochodziły z budżetu Unii Europejskiej.

2021-07-01