W miesiącu kwietniu Zespół spotkał się cztery razy. Główne poruszane tematy to: analiza dokumentacji technicznej pod kątem procedury przetargowej – analiza zapisów SIWZ, projektu umowy z wykonawcą, omówienie aktualnego stanu przygotowania do realizacji projektu m.in. stany prawne nieruchomości, wycinka drzew, podział działek, zmiana kategorii drogi.

W każdym ze spotkań uczestniczą przedstawiciele Zespołu oraz w miarę potrzeby zaproszeni goście.

2017-07-12