Powiat leszczyński uzyskał ok. 887 tys. zł dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę ścieżek rowerowych od wiaduktu w Wilkowicach do ronda w Święciechowie i dalej do istniejącej ścieżki w kierunku Gołanic.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał powiatowi leszczyńskiemu 886.542 zł dofinansowania do realizacji projektu „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”. Wniosek samorządu znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej konkursu.  

Wartość projektu wynosi 1.241.200 zł, z czego kwota dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej to 886.542 zł, reszta pieniędzy pochodzić będzie z budżetów powiatu leszczyńskiego i gminy Święciechowa. Budowa ścieżek to wspólne przedsięwzięcie powiatu leszczyńskiego oraz gmin Lipno i Święciechowa w ramach realizacji zadań Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. 

Projekt zakłada m.in. budowę dwóch odcinków dróg dla rowerów w ciągach dróg powiatu leszczyńskiego: od ronda w Święciechowie do wiaduktu w Wilkowicach (0,9 km) i od ronda w Święciechowie w kierunku Gołanic (1,7 km), kolejne w powiecie leszczyńskim zadaszone i oświetlone miejsce przesiadkowe przy cmentarzu w Gołanicach oraz kampanię informacyjno – promocyjną zachęcającą do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności, w tym rowerów i komunikacji publicznej.

Nie czekając na przyznanie dofinansowania z WRPO powiat leszczyński zlecił wybranej w przetargu spółce Nodo budowę dwóch odcinków ścieżek rowerowych. Prace za 985.290 zł są już na ukończeniu. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie zlecone zostanie wykonanie pozostałych prac.  

2021-04-20