logotyp

Samorządy promują ekologiczne środki transportu

Samorządy promują ekologiczne środki transportu


Zbudowany przez powiat leszczyński ciąg pieszo-rowerowy od wiaduktu w Wilkowicach w kierunku Gołanic to przedostatni projekt zrealizowany w ramach finansowanego z budżetu Unii Europejskiej Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Od 2015 r. w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji współpracują samorządy Leszna (koordynator), powiatu leszczyńskiego oraz gmin Lipno, Osieczna, Rydzyna i Święciechowa. Zgłoszone przez nie projekty w ramach zarezerwowanej w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020 puli pieniędzy w większości zostały już zrealizowane.

W celu wykorzystania wszystkich dostępnych środków i ostatecznego rozliczenia wydatków samorządy LOSI uzgodniły w 2020 r. wykonanie ostatnich dwóch projektów, obejmujących budowę spójnej sieci ścieżek rowerowych zlokalizowanych na terenie trzech samorządów: Leszna, Lipna i Święciechowy.

Pierwszy z nich to zbudowana już przez powiat leszczyński w partnerstwie z gminami Lipno i Święciechowa ścieżka rowerowa od wiaduktu w Wilkowicach do ronda w Święciechowie i dalej w kierunku Gołanic. Do finalnego zakończenia tej inwestycji pozostaje zorganizowanie miejsca przesiadkowego przy cmentarzu w Gołanicach (miejsca postojowe, wiata, stojaki dla rowerów) oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej, zachęcającej do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności, w tym z rowerów i komunikacji publicznej. W jej ramach m.in. ustawione zostaną stojaki rowerowe w szkołach ponadpodstawowych w Lesznie.

Natomiast drugi z projektów zaplanowanych w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji to planowana przez miasto Leszno budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.

Oba nowe odcinki uzupełnią istniejącą sieć ścieżek rowerowych w powiecie leszczyńskim oraz w Lesznie.

2021-05-06