Powiat leszczyński i gmina Krzemieniewo są beneficjentami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Marszałek województwa wielkopolskiego podpisał ze starostą Jarosławem Wawrzyniakiem, wicestarostą Maciejem Wiśniewskim przy kontrasygnacie skarbnika Marcina Wydmucha umowę o dofinansowanie projektu ”Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”. Natomiast z wójtem gminy Krzemieniewo Radosławem Sobeckim i skarbnik Dorotą Andrzejewską marszałek podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Budowa ścieżki rowerowej Krzemieniewo – Nowy Belęcin”.

- Leszczyńskie jest liderem, jeśli chodzi o budowę ścieżek rowerowych i robi to w sposób systemowy, który pozwala mówić o tym, że wkrótce będzie tu cała sieć połączonych ze sobą ścieżek rowerowych - podkreślał marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

Wraz z marszałkiem w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Lesznie uczestniczyli posłowie Grzegorz Rusiecki i Mariusz Witczak, przewodniczący Rady Powiatu Leszczyńskiego Jan Szkudlarczyk, wójtowie gmin Lipno – Łukasz Litka i Święciechowy Marek Lorych (z którymi powiat współpracuje przy budowie ścieżki rowerowej) oraz radni sejmiku województwa wielkopolskiego – Ewa Panowicz, Zofia Szalczyk i Henryk Szopiński.  

Facebook Powiat 2

2021-07-06