Dziś podpisana została umowa ze spółką Nodo z Leszna, która zbuduje dwa kolejne odcinki ścieżek rowerowych w powiecie leszczyńskim: Wilkowice – Święciechowa i Święciechowa w kierunku Gołanic.

Ogłoszony przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie przetarg obejmował budowę dwóch odcinków ścieżek rowerowych o nawierzchni asfaltowej: od wiaduktu w Wilkowicach do ronda w Święciechowie i dalej w kierunku Gołanic, aż do istniejącej ścieżki ze Święciechowy do Gołanic (łącznie 2,6 km).  Złożono siedem ofert, najtańsza z nich należy do spółki Nodo z Leszna wynosi 985.290 zł i jest niższa od kosztorysu o ponad 400 tys. zł. Inwestycja zostanie dofinansowana przez gminę Święciechowa kwotą do 350 tys. zł, powiat złożył też wniosek o dotację z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Termin wykonania prac to 30 czerwca 2021 r.

W krótkim spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Lesznie uczestniczyli starosta Jarosław Wawrzyniak, wójt gminy Święciechowa Marek Lorych, kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie Marian Kaczmarek oraz prezes spółki Nodo z Leszna Rafał Bukowski.

2020-10-22