Na początku lipca władze samorządowe uczestniczące w realizacji projektu spotkały się w Starostwie Powiatowym w Lesznie celu omówienia postępowania przetargowego ogłoszonego przez Powiat Leszczyński oraz Powiat Kościański. Partner przedstawił wyniki przetargu, z których wynika, że oferta cenowa znacznie przewyższa możliwości finansowe samorządu. Ta trudna sytuacja została omówiona na forum by ułatwić podjęcie decyzji czy unieważnić przetarg czy może uda się poszukać dodatkowych pieniędzy na realizację inwestycji.

W tym samym dniu spotkali się również przedstawiciele Zespołu Koordynacji Projektu w celu omówienia wyników postępowania przetargowego, rozmawiali o bieżących kosztach, harmonogramie oraz wstępnych terminach podpisania umowy z wykonawcą.

2017-07-13Galeria zdjęć: