W Starostwie Powiatowym w Lesznie podpisana została umowa ze spółką Strabag na przebudowę drogi powiatowej - ul. Mórkowskiej w Wilkowicach.

W przetargu na przebudowę ul. Mórkowskiej złożono cztery oferty, najtańszą za ok. 6,9 mln zł spółka Strabag. Inwestycja została dofinansowana kwotą 4,7 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres prac obejmuje przebudowę ok. 2,6 km drogi w Wilkowicach, od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 (starą „piątką”). Jezdnia zostanie przebudowana i wzmocniona, zbudowane będzie odwodnienie, oświetlenie uliczne, przejścia dla pieszych i rowerów oraz zamontowany radar informujący o prędkości jazdy pojazdów. Powstanie także po stronie północnej ciąg pieszo – rowerowy od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul Krętej (945 mb) i dalej chodnik (460 mb) do zjazdu w kierunku Karolewka oraz po stronie południowej chodnik (125 mb) od skrzyżowania z ul. Dworcową. Termin zakończenia prac to 10 listopada 2022 r.

W spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Lesznie uczestniczyli starosta Jarosław Wawrzyniak, skarbnik Marcin Wydmuch, kierownik Zarządu Dróg Powiatowych Marian Kaczmarek, wójt gminy Lipno Łukasz Litka oraz pełnomocnik spółki Strabag Karol Gawroński i kierownik budowy Sławomir Józefczak.

programy rzadowe

2022-01-24