Powiat leszczyński otrzyma ok. 4,7 mln zł dofinansowanie na przebudowę ul. Mórkowskiej w Wilkowicach w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych będą dofinansowane w wysokości aż do 95 proc. kosztów kwalifikowanych. Powiat leszczyński w ramach pierwszego naboru złożył dwa wnioski.

Na liście inwestycji dofinansowanych znalazła się przebudowa drogi powiatowej – ul. Mórkowskiej w Wilkowicach, od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 (stara „piątka”). Inwestycja o szacunkowej wartości  4,7 mln zł obejmuje przebudowę i wzmocnienie nośności ok. 2,6 km drogi wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych, odwodnienia, oświetlenia ulicznego, przejść dla pieszych i rowerów, urządzeń pomiaru prędkości oraz zjazdów. Szacunkowy koszt inwestycji to 4.950.000 zł, z czego wysokość dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 4.702.500 zł.

Powiat złożył też wniosek o dofinansowanie szacowanej na ok. 39,9 mln zł przebudowy 14 km ciągu dróg od Lipna przez Goniembice, Osiecznę, Łoniewo i Dobramyśl do drogi krajowej nr 12, ale nie uzyskał na nią dofinansowania.

programy rzadowe

- Cieszę się, że otrzymaliśmy niebagatelną kwotę dofinansowania, która pokryje aż 95 proc.  kosztów przebudowy ul. Mórkowskiej w Wilkowicach. Nie dostaliśmy wsparcia na drugi projekt, ale zapotrzebowanie samorządów na dotacje było ogromne, kilka razy większe, niż łączna kwota przeznaczona na ten cel. W tym roku złożyliśmy także wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudowy drogi z Osiecznej przez Łoniewo do skrzyżowania dróg w kierunku Kąkolewa i Grodziska. Skoro nie udało się z Polskiego Ładu otrzymać dotacji na przebudowę całego odcinka Lipno – Dobramyśl, to może uda się tę inwestycję wykonać w przyszłości etapami – tłumaczy Jarosław Wawrzyniak, starosta leszczyński.  

2021-10-25