Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg na przebudowę ul. Mórkowskiej w Wilkowicach. Samorząd otrzymał na tę inwestycje dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres prac obejmuje przebudowę ok. 2,6 km drogi powiatowej – ul. Mórkowskiej w Wilkowicach, od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 (starą „piątką”). Jezdnia zostanie przebudowana i wzmocniona, zbudowane będzie odwodnienie, oświetlenie uliczne, przejścia dla pieszych i rowerów oraz zamontowany radar informujący o prędkości jazdy pojazdów. Powstanie także po stronie północnej ciąg pieszo – rowerowy od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul Krętej (945 mb) i dalej chodnik (460 mb) do zjazdu w kierunku Karolewka oraz po stronie południowej chodnik (125 mb) od skrzyżowania z ul. Dworcową. Termin zakończenia prac to 10 listopada 2022 r.

Na inwestycję powiat leszczyński otrzyma do ok. 4,7 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (do 95 proc. kosztów kwalifikowanych).

Na oferty ZDP czeka do 10 grudnia br.

programy rzadowe

2021-11-27