24 lutego br. spółka Strabag rozpocznie przebudowę drogi powiatowej - ul. Mórkowskiej w Wilkowicach. Przez kilka dni kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, w tym z ruchem wahadłowym.

W ramach tej inwestycji przebudowana zostanie na długości ok. 2,6 km ul. Mórkowska w Wilkowicach, od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 (starą „piątką”). Jezdnia zostanie przebudowana i wzmocniona, zbudowane będzie odwodnienie, oświetlenie uliczne, przejścia dla pieszych i rowerów oraz zamontowany radar informujący o prędkości jazdy pojazdów. Powstanie także po stronie północnej ciąg pieszo – rowerowy: od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul Krętej (945 mb) i dalej chodnik (460 mb) do zjazdu w kierunku Karolewka oraz po stronie południowej chodnik (125 mb) od skrzyżowania z ul. Dworcową. Termin zakończenia prac to 10 listopada 2022 r.

24 lutego br. spółka rozpocznie prace przygotowawcze, w tym wycinkę drzew. Na czas ich wykonywania występować będą okresowe utrudnienia w ruchu pojazdów, ale droga będzie przejezdna.

Inwestycja będzie kosztować ok. 6,9 mln zł, z czego 4,7 mln zł stanowić będzie dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

programy rzadowe

2022-04-27