Spółka Strabag przebudowuje 2,6 km drogi powiatowej - ul. Mórkowskiej w Wilkowicach. Prace będą wykonywane na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 (starą „piątką”). Jezdnia zostanie przebudowana, poszerzona i wzmocniona, zbudowane będzie odwodnienie, oświetlenie uliczne, przejścia dla pieszych i rowerów oraz zamontowany radar informujący o prędkości jazdy pojazdów.

W zakres inwestycji wchodzi także budowa po stronie północnej: ciągu pieszo – rowerowego: od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul Krętej (945 mb) i dalej chodnika (460 mb) do zjazdu w kierunku Karolewka. Po stronie południowej z kolei zbudowany będzie chodnik (125 mb) od skrzyżowania z ul. Dworcową. Termin zakończenia prac to 10 listopada 2022 r.

W związku z poszerzaniem jezdni okresowo występować będą utrudnienia w ruchu, z wprowadzeniem ruchu wahadłowego włącznie.   

Inwestycja będzie kosztować ok. 6,9 mln zł, z czego 4,7 mln zł stanowić będzie dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

programy rzadowe

 

2022-04-27