W Wilkowicach układana jest pierwsza nawierzchnia asfaltowa na poszerzonych odcinkach drogi powiatowej – ul. Mórkowskiej.

Umowa ze spółka Strabag obejmuje przebudowę 2,6 km ul. Mórkowskiej w Wilkowicach, od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 (starą „piątką”). Jezdnia zostanie przebudowana, poszerzona i wzmocniona, zbudowane będzie odwodnienie, oświetlenie uliczne, przejścia dla pieszych i rowerów oraz zamontowany radar informujący o prędkości jazdy pojazdów.

Spółka Strabag zbuduje również zostanie po stronie północnej: ciąg pieszo – rowerowy od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul Krętej (945 mb) i dalej chodnik (460 mb) do zjazdu w kierunku Karolewka. Po stronie południowej powstanie chodnik (125 mb) od skrzyżowania z ul. Dworcową.

Po stronie północnej jezdnia została już poszerzona i na tych odcinkach układana jest pierwsza warstwa asfaltu. Termin zakończenia prac to 10 listopada 2022 r.

Inwestycja kosztować będzie ok. 6,9 mln zł, z czego 4,7 mln zł stanowić będzie dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

programy rzadowe

2022-04-27Galeria zdjęć: