Spółka Nodo z Leszna zbudowała pierwszy odcinek ciągu pieszo – rowerowego przez Kłodę. To część przebudowy drogi powiatowej w tej miejscowości.

W pierwszej kolejności spółka Nodo na odcinku od torów kolejowych do wiaduktu nad drogą ekspresową S5 wykonana została kanalizację deszczową i konstrukcję ścieżki rowerowej. Obecnie trwa tam układanie kostki betonowej. Na odcinku od torów w kierunku zabudowań trwa budowa kanalizacji deszczowej i konstrukcji ciągu pieszo – rowerowego. Równolegle trwa spółka Nodo buduje konstrukcję ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 309 w kierunku zabudowań Kłody.  

Inwestycja za ok. 6,4 mln zł obejmuje przebudowę 2,3 km drogi w Kłodzie i budowę 2,2 km drogi pieszo – rowerowej. Połowę kosztów pokryje dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Resztę pieniędzy wydadzą powiat (2,2 mln zł) i gmina Rydzyna (1 mln zł).

RFRD logo

2022-01-25Galeria zdjęć: