11 lipca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podpisał umowę z władzami Powiatu Leszczyńskiego o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4788P droga krajowa nr 12 – Górzno”.

Powiat otrzymał dofinansowanie na realizacje tej inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania określony został na poziomie 64%.

Po wyłonieniu wykonawcy- spółka Drogbud Gostyń z Grabonogu, na budowę ścieżki rowerowej Powiat przeznaczy ok. 495 tys. zł.

Powiat Leszczyński reprezentowali starosta Jarosław Wawrzyniak, wicestarosta Robert Kasperczak i skarbnik Marcin Wydmuch.

2017-07-13