Trwa przebudowa drogi powiatowej i budowa ciągu pieszo – rowerowego w Kłodzie.

Spółka Nodo z Leszna przebudowuje 2,3 km drogi powiatowej w Kłodzie, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 do wiaduktu nad drogą ekspresową S5. Równolegle powstaje droga pieszo – rowerowa o długości 2,2 km.

W związku z koniecznością wykonania przyłączy kanalizacji deszczowej oraz budową wlotów kanału deszczowego do przydrożnego rowu droga w Kłodzie, na odcinku od wjazdu i wyjazdu na tzw. Zapłocie do przejazdu kolejowego będzie do 15 kwietnia br. w godz. 8:00 – 17:00 wyłączona z ruchu. Ponownie zostanie zamknięta od 19 do 22 kwietnia br., także w godz. 8:00 – 17:00.

Koszt inwestycji to 6,4 mln zł, z czego połowę pokryje dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powiat leszczyński wyda na nią 2,2 mln zł, a  gmina Rydzyna - 1 mln zł.

RFRD logo

2022-04-14