Spółka Nodo z Leszna przebudowuje drogę powiatową i buduje ciąg pieszo – rowerowy w Kłodzie.

Zgodnie z kontraktem spółka Nodo z Leszna ma przebudować 2,3 km drogi powiatowej w Kłodzie, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 do wiaduktu nad drogą ekspresową S5. Równolegle trwa budowa drogi pieszo – rowerowej o długości 2,2 km.

Koszt inwestycji to 6,4 mln zł, z czego połowę pokryje dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powiat leszczyński wyda na nią 2,2 mln zł, a  gmina Rydzyna - 1 mln zł.

RFRD logo

2022-04-22Galeria zdjęć: