Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie w marcu 2017 r. podpisał ze spółką Strabag umowę na inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4771 P w m. Wilkowice”

W przetargu na oszacowaną na 5 mln zł inwestycję złożono pięć ofert. Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą propozycję za ok. 4,8 mln zł. Powiat wyda na przebudowę połowę tej kwoty, resztę stanowić będzie dotacja z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Kompleksowa przebudowa ulic Dworcowej i Święciechowskiej w Wilkowicach podzielona została na cztery etapy. Inwestycja zostanie wykonana po zakończeniu wymiany sieci wodociągowej i przyłączy przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie. Terminy zakończenia prac na danych odcinku to październik br.

2017-06-13