19 lutego 2016 roku w leszczyńskim Ratuszu Marszałek Marek Woźniak wraz z Prezydentem Leszna, Starostą i Wicestarostą Leszczyńskim oraz Burmistrzami i Wójtami gmin Osieczna, Lipno, Święciechowa i Rydzyna oficjalnie podpisał Mandat Terytorialny dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Przewidziana na mocy Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego pula środków na realizację Mandatu Terytorialnego dla Leszczyńskiego OSI wynosi prawie 19 mln euro, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota 16 762 486 euro, a z Europejskiego Funduszu Społecznego to 2 135 469 euro.

Inwestycje w Powiecie Leszczyńskim, które do roku 2020 zostaną sfinansowane w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji przeznaczone zostaną m.in. na budowę ścieżek pieszo-rowerowych w powiecie, modernizację oczyszczalni ścieków w Osiecznej, przebudowę ul. Osieckiej, termomodernizację obiektów oświatowych: Zespołu Szkół w Święciechowie i szkół podstawowych w Wilkowicach i Goniembicach, budowę dwóch nowych przedszkoli w Rydzynie i Święciechowie. Dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego będą przeznaczone na wsparcie edukacji, integracji społecznej oraz wspieranie aktywizacji zawodowej i samozatrudnienia.

2017-06-13