Powiat leszczyński podpisał porozumienia z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie oraz z gminą Lipno. Dokumenty zabezpieczają samorząd przed ewentualną utratą dotacji na przebudowę drogi w Wilkowicach z powodu nieterminowego zakończenia przebudowy wodociągu w tej miejscowości.

Na przebudowę ulic Dworcowej i Święciechowskiej powiat leszczyński otrzymał 2,5 mln zł dotacji z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie postanowiło wcześniej na tych ulicach wymienić 3 km wodociągu i 90 przyłączy. Spółka zleciła opracowanie projektów i w ubiegłym tygodniu ogłosiła dwa przetargi.

Kilkutygodniowe negocjacje zakończyły się podpisaniem porozumień powiatu z MPWiK oraz z gminą Lipno. Zgodnie z nim w umowach zawartych z wykonawcami przebudowy wodociągu zawarte zostaną zapisy, że w przypadku zagrożenia terminowego zakończenia prac w Wilkowicach umowa zostanie rozwiązana, a plac budowy przekazany powiatowi. Inwestycja w takim przypadku nie będzie wykonana w pełni, tylko w części. W porozumieniu znalazł się zapis, że gdyby MPWiK i gmina Lipno nie przekazały jednak placu budowy, a doszło do utraty dotacji na przebudowę drogi w Wilkowicach - zwrócą powiatowi równowartość tej kwoty.

 

2017-06-13