logotyp

Cyfryzacja zasobów geodezyjnych powiatu coraz bliżej końca

Do końca 2022 r. cały obszar powiatu leszczyńskiego objęty zostanie numeryczną mapą zasadniczą. Do zakończenia cyfryzacji zasobów geodezyjnych pozostały jeszcze tylko dwa etapy.


Do końca 2022 r. cały obszar powiatu leszczyńskiego objęty zostanie numeryczną mapą zasadniczą. Do zakończenia cyfryzacji zasobów geodezyjnych pozostały jeszcze tylko dwa etapy.

Powiat leszczyński od lat należy do czołówki wielkopolskich samorządów w zakresie zaawansowania cyfryzacji zasobów geodezyjnych. Od 2012 r. trwa informatyzacja zasobu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lesznie. Do końca 2021 r. w pełni wykonano modernizacje ewidencji gruntów i budynków dla trzech gmin: Krzemieniewo, Osieczna i Lipno, w części obrębów w gminie Święciechowa. Powiat posiada obecnie numeryczną mapę zasadniczą na 79 obrębach, co stanowi 82 proc. wszystkich obrębów.

W kwietniu br. zakończyła się modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Augustowo, Jabłonna, Kaczkowo, Kłoda, Lasotki, Moraczewo, Pomykowo, Rojęczyn, Tarnowa Łąka w gminie Rydzyna. Prace za 454 tys. zł wykonała firma Usługi Geodezyjno-Kartograficzne i Konsultingowe Pryzmat J. Florczak, R. Florczak z Leszna. 85 proc. kosztów pokryła uzyskana przez powiat leszczyński dotacja z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 na projekt „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług".

Obecnie firma Igeka ze Starego Sącza tworzy numeryczną mapę zasadniczą na tym terenie. Prace potrwają do 31 maja br. i będą kosztować 167 tys. zł. Również na te prace powiat otrzymał dotację pokrywającą 85 proc. kosztów.

Aby do końca 2022 r. numeryczna mapa zasadnicza obejmowała cały obszar powiatu leszczyńskiego,  zostanie w tym roku zlecona jeszcze jedna praca geodezyjna, obejmująca część gmin Włoszakowice i  Wijewo.

UE WRPO 2014 2020 1

2022-05-05