Spółka Strabag rozpoczęła przebudowę ulic Mórkowskiej i Święciechowskiej w Wilkowicach. Prace wykonywane są tylko na dwóch odcinkach, na których wymieniono wcześniej sieć wodociągową. Miejsce inwestycji wizytowali starosta leszczyńskie Jarosław Wawrzyniak oraz wicestarosta Robert Kasperczak.

Przebudowa drogi w Wilkowicach to największa jednoroczna inwestycja w 2017 r. finansowana z budżetu powiatu leszczyńskiego (połowę kosztów pokryje budżet państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019).

Inwestycja na ulicach Dworcowej i Święciechowskiej zakłada przebudowę 2,7 km drogi (do szerokości sześciu metrów), budowę ciągu pieszo - rowerowego (2,5 m szerokości), przebudowę oraz budowę chodników, a także przebudowę dwóch kilometrów kanalizacji deszczowej wraz z wymianą wpustów ulicznych.

 

2017-06-13Galeria zdjęć: