logotyp

Strabag przebudowuje drogę w Wilkowicach

W Wilkowicach trwa przebudowa drogi powiatowej – ul. Mórkowskiej.


W Wilkowicach trwa przebudowa drogi powiatowej – ul. Mórkowskiej.

Zgodnie z umową spółka Strabag przebudowuje 2,6 km ul. Mórkowskiej w Wilkowicach, od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 (starą „piątką”). Jezdnia została już na części tego odcinka poszerzona i wzmocniona podbudową oraz wiążącą warstwą asfaltu, budowane jest też odwodnienie. Kontrakt przewiduje też budowę oświetlenia ulicznego, przejść dla pieszych i rowerów oraz montaż radaru informującego o prędkości jazdy pojazdów.

Spółka Strabag buduje również po stronie północnej: ciąg pieszo – rowerowy od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul Krętej (945 mb) i dalej chodnik (460 mb) do zjazdu w kierunku Karolewka. Po stronie południowej powstaje chodnik (125 mb) od skrzyżowania z ul. Dworcową.

Inwestycja kosztować będzie ok. 6,9 mln zł, z czego 4,7 mln zł stanowić będzie dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2022-05-20