logotyp

Przebudowa drogi powiatowej w Kłodzie

Spółka Nodo z Leszna przebudowuje drogę powiatową i buduje ciąg pieszo – rowerowy w Kłodzie.


Spółka Nodo z Leszna przebudowuje drogę powiatową i buduje ciąg pieszo – rowerowy w Kłodzie.

Zgodnie z umową spółka Nodo z Leszna przebudowana zostanie droga powiatowa w Kłodzie (2,3 km), od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 do wiaduktu nad drogą ekspresową S5. Równolegle trwa budowa drogi pieszo – rowerowej o długości 2,2 km.

Spółka Nodo wykonuje kolejne odcinki chodników, ścieżki pieszo – rowerowej i kanalizacji deszczowej. Dziś na odcinku drogi ułożona została pierwsza warstwa asfaltu. Trwa również przebudowa przepustu drogowego.

Facebook Powiat 2

RFRD logo

2022-06-01