logotyp

W 2022 r. zakończy się cyfryzacja powiatowej mapy zasadniczej

W 2022 r. zakończone zostanie tworzenie numerycznej mapy zasadniczej dla całego obszaru powiatu leszczyńskiego, tj. dla 96 obrębów ewidencyjnych. Obecnie obejmuje ona 87 obrębów.


W 2022 r. zakończone zostanie tworzenie numerycznej mapy zasadniczej dla całego obszaru powiatu leszczyńskiego, tj. dla 96 obrębów ewidencyjnych. Obecnie obejmuje ona 87 obrębów.

Powiat leszczyński od lat należy do czołówki wielkopolskich samorządów w zakresie zaawansowania cyfryzacji zasobów geodezyjnych. Od 2012 r. trwa informatyzacja zasobu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lesznie.

Do 2021 r. wykonano prace polegające na utworzeniu baz BDOT500 (gromadzi się dane na temat obiektów topograficznych tj. chodników, ulic, drzew, budowli, skarp itp.) i GESUT (znajdują się w niej  przewody sieci uzbrojenia terenu, np. kanalizacyjne, wodociągowe, elektroenergetyczne, gazowe, a także przyłącza, elementy podziemne, naziemne i nadziemne uzbrojenia terenu, np. zasuwy, włazy, studnie, komory podziemne, słupy) dla 79 z 96 istniejących obrębów ewidencyjnych w powiecie. Bazy wraz z danymi ewidencji gruntów i budynków oraz danymi dotyczącymi osnów geodezyjnych umożliwiają utworzenie numerycznej mapy zasadniczej.

W roku 2022 r. utworzono bazy BDOT500 i GESUT dla kolejnych 8 obrębów: Augustowa, Jabłonnej, Kaczkowa, Lasotek, Moraczewa, Pomykowa, Rojęczyna, Tarnowej Łąki w gminie Rydzyna. Prace wykonała firma Igeka ze Starego Sącza. Prace za 167 tys. zł zostały w 85 proc. dofinasowane z dotacji z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W tym roku zlecone zostanie jeszcze wykonanie baz BDOT500 i GESUT dla ostatnich 9 obrębów powiatu - Boszkowa, Charbielina, Dłużyny i Skarżynia w gminie Włoszakowice oraz Brenna, Miastka, Potrzebowa, Radomyśla i Wijewa w gminie Wijewo. Po wykonaniu tych prac zakończone zostanie tworzenie numerycznej mapy zasadniczej dla obszaru całego powiatu.  

Obraz

2022-06-07