W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu 13 lipca 2017 Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann oraz starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, wicestarosta Robert Kasperczak i skarbnik powiatu Marcin Wydmuch podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4771 P w miejscowości Wilkowice” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

W ramach inwestycji wartej ok. 4,8 mln zł, wykonawca firma Strabag przebuduje 2,7 km drogi w ciągu ulic Dworcowej i Święciechowskiej, wybuduje nowy ciąg pieszo – rowerowego wzdłuż opisanego odcinka, dodatkowo przebuduje dwa kilometry kanalizacji deszczowej wraz z wymianą wpustów ulicznych.

2017-07-14