logotyp

Powiat z dotacją na przebudowę drogi Osieczna - Goniembice

Powiat leszczyński otrzyma prawie 14,2 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę drogi powiatowej Osieczna – Goniembice i budowę ścieżki rowerowej.


Powiat leszczyński otrzyma prawie 14,2 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę drogi powiatowej Osieczna – Goniembice i budowę ścieżki rowerowej.

To największa inwestycja, na którą samorząd złożył wniosek o dofinansowanie w ramach ostatniego naboru z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Projekt zakłada przebudowę 3,7 km drogi powiatowej Osieczna – Goniembice, od skrzyżowania z drogą wojewódzką Leszno – Śrem. Zakres prac obejmuje m.in. poszerzenie drogi do 6 metrów, poprawę oraz wzmocnienie jej nośności, budowę 300 mb chodnika, przebudowę odwodnienia, przebudowę skrzyżowania w Goniembicach, wyznaczenie nowych przejść dla pieszych/przejazdów dla rowerów w Goniembicach, Wolkowie i Osiecznej. Ponadto zbudowana zostanie ścieżka rowerowa o długości 3,5 km. Wartość robót budowlanych to ok. 14,9 mln zł, z czego dotacja w kwocie 14.155.000 zł stanowić ma 95 proc. kosztów kwalifikowanych.

Przebudowa odcinka Osieczna – Goniembice jest częścią kompleksowej przebudowy drogi Lipno - Goniembice - Osieczna - Łoniewo - Dobramyśl - skrzyżowanie z drogą krajową nr 12. Obecnie trwa przebudowa innego odcinka tej trasy: Osieczna – Łoniewo – Kąkolewo.

2022-05-30