Wicestarosta Maciej Wiśniewski odebrał dziś promesę przyznanego powiatowi leszczyńskiemu dofinansowania z  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przebudowy drogi powiatowej Osieczna – Goniembice wraz z budową ścieżki rowerowej.

W leszczyńskiej delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego posłowie Prawa i Sprawiedliwości Jan Dziedziczak, Tomasz Ławniczak i Jan Mosiński przekazali samorządowcom Leszna i powiatu leszczyńskiego promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład. Promesę dla powiatu leszczyńskiego odebrał wicestarosta Maciej Wiśniewski w towarzystwie radnych powiatowych Józefa Buszewicza i Karola Neumanna.

Powiat leszczyński otrzymał 14,2 mln zł dofinansowania na przebudowę 3,7 km drogi powiatowej Osieczna – Goniembice, od skrzyżowania z drogą wojewódzką Leszno – Śrem. Zakres prac obejmuje m.in. poszerzenie drogi do 6 metrów, wzmocnienie jej nośności, budowę 300 mb chodnika, przebudowę odwodnienia, przebudowę skrzyżowania w Goniembicach, wyznaczenie nowych przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów w Goniembicach, Wolkowie i Osiecznej. Ponadto zbudowana zostanie ścieżka rowerowa o długości 3,5 km.

Wartość robót budowlanych oszacowana została na ok. 14,9 mln zł, z czego dotacja z Polskiego Ładu w kwocie 14.155.000 zł stanowić ma 95 proc. kosztów kwalifikowanych.

2022-06-13Galeria zdjęć: