logotyp

Trzy oferty na przebudowę drogi Osieczna - Goniembice

Trzy oferty złożone zostały w przetargu na największą w ostatnich latach inwestycję - przebudowę drogi powiatowej Osieczna – Goniembice wraz z budową ścieżki rowerowej. Najtańsza z propozycji wynosi 19,4 mln zł.


Trzy oferty złożone zostały w przetargu na największą w ostatnich latach inwestycję -  przebudowę drogi powiatowej Osieczna – Goniembice wraz z budową ścieżki rowerowej. Najtańsza z propozycji wynosi 19,4 mln zł.

Przebudowa odcinka Osieczna – Goniembice jest częścią kompleksowej modernizacji 14 km ciągu dróg Lipno - Goniembice - Osieczna - Łoniewo - Dobramyśl - skrzyżowanie z drogą krajową nr 12.

Na przebudowę odcinka Osieczna – Goniembice i budowę ścieżki rowerowej powiat leszczyński otrzymał prawie 14,2 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ogłoszonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie przetargu złożone zostały trzy oferty. Najtańsza z nich – spółki Colas – wynosi 19.417.486 zł. Komisja przetargowa bada prawidłowość złożonych dokumentów.

Projekt inwestycji zakłada przebudowę 3,7 km drogi powiatowej Osieczna – Goniembice, od skrzyżowania z drogą wojewódzką Leszno – Śrem.  Zakres prac obejmuje m.in. poszerzenie drogi do sześciu metrów, poprawę oraz wzmocnienie jej nośności, budowę 300 mb chodnika, przebudowę odwodnienia, przebudowę skrzyżowania w Goniembicach, wyznaczenie nowych przejść dla pieszych/przejazdów dla rowerów w Goniembicach, Wolkowie i Osiecznej. Ponadto planowana jest budowa 3,5 km ścieżki rowerowej. Na wykonanie  robót wykonawca będzie miał 12 miesięcy.

2022-07-21