W Starostwie Powiatowym w Lesznie podpisana została umowa na przebudowę drogi powiatowej Osieczna – Goniembice wraz z budową ścieżki rowerowej.

Przebudowa drogi Osieczna – Goniembice będzie największą w ostatnich latach inwestycją powiatową. To drugi etap kompleksowej modernizacji ciągu dróg Lipno - Goniembice - Osieczna - Łoniewo - Dobramyśl - skrzyżowanie z drogą krajową nr 12 – Pawłowice.

Projekt inwestycji zakłada przebudowę 3,7 km drogi powiatowej Osieczna – Goniembice, od skrzyżowania z drogą wojewódzką Leszno – Śrem.  Zakres prac obejmuje m.in. poszerzenie drogi do sześciu metrów, poprawę oraz wzmocnienie jej nośności, budowę 300 mb chodnika, przebudowę odwodnienia, przebudowę skrzyżowania w Goniembicach, wyznaczenie nowych przejść dla pieszych/przejazdów dla rowerów w Goniembicach, Wolkowie i Osiecznej. Ponadto planowana jest budowa 3,5 km ścieżki rowerowej.

Najtańszą ofertę w przetargu złożyła spółka Colas Polska - 19.417.486 zł. Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie Marian Kaczmarek – przy kontrasygnacie skarbnika powiatu Marcina Wydmucha - podpisał dziś umowę z zastępcą dyrektora regionu Colas Polska Damianem Bolewiczem. W spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Lesznie uczestniczyli starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, wicestarosta Maciej Wiśniewski, wójt gminy Lipno Łukasz Litka, burmistrz gminy Osieczna Stanisław Glapiak i kierownik budowy Tomasz Pomykała.

Na wykonanie  robót wykonawca ma 12 miesięcy. Na przebudowę odcinka Osieczna – Goniembice i budowę ścieżki rowerowej powiat leszczyński otrzymał prawie 14,2 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Resztę wydatków sfinansują powiat oraz gminy Lipno i Osieczna.

2022-09-26