logotyp

Powiat z dotacją na sprzęt komputerowy

Powiat leszczyński podpisał z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 wartego 174 tys. zł projektu doposażenia Starostwa Powiatowego w Lesznie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie.


Powiat leszczyński podpisał z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 wartego 174 tys. zł projektu doposażenia Starostwa Powiatowego w Lesznie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Pandemia Covid-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie przy obsłudze mieszkańców. Wychodząc naprzeciw ułatwieniu kontaktów z  nimi samorząd pozyskał dofinansowanie, dzięki któremu kupiony będzie sprzęt IT wykorzystywany na potrzeby pracy urzędu oraz mieszkańców powiatu leszczyńskiego. Dzięki temu poprawi się  dostępność w starostwie e-usług wspierających wykonywanie ustawowych zadań oraz bieżącej obsługi obywateli.

W ramach projektu starostwo planuje kupić serwer z oprogramowaniem, systemy i urządzenia zwiększające bezpieczeństwo cyfrowe urzędu oraz zapewniające ciągłość działań kluczowych systemów informatycznych urzędu, a także ponad dziesięć komputerów i laptopów. Wartość projektu to 174 tys. zł, koszt ten pokryje unijna dotacja.

Cyfrowy Powiat

2022-10-12